Cocktail đặc biệt với cảm hứng Đồi cát trắng Mũi Né 0 đ
Cocktail đặc biệt với cảm hứng Đồi cát trắng Mũi Né

Cocktail đặc biệt với cảm hứng Đồi cát trắng Mũi Né

Signature cocktail, ginger, gran mariner, lime, sparkling wine

120 000 đ

BIA BỈ TRẮNG

Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK