Cookies 0 đ

Cookies

Cookies là gì?

Cookie là văn bản các tập tin rằng một trang web cửa hàng trên máy tính hoặc điện thoại di động khi bạn truy cập trang web. Bánh quy được sử dụng rộng rãi cả để đảm bảo các đúng hay hơn hoạt động hiệu quả của các trang web, và cung cấp thông tin cần thiết để trang web chủ sở hữu.

 

Làm thế nào chúng ta sử dụng bánh quy?

Chúng ta dùng nó để nhận dạng khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Điều này có nghĩa là, bạn không cần phải đăng nhập vào mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, và chúng tôi có thể nhớ các thiết lập của bạn và sở thích.

 

Bên thứ ba bánh.

Ngoài cookie của chúng tôi, chúng tôi hợp tác với bên công ty sử dụng riêng của họ cookie để giúp chúng tôi phân tích những hoạt động của chúng tôi trang vì vậy mà chúng ta có thể hóa nó để thuận tiện cho bạn.

Nhất duyệt cho anh xem chính xác mà cookie, bạn đã cứu, và xóa chúng hoặc ngăn chặn chúng cá nhân. Xin lưu ý rằng nếu anh quyết định xóa cookie, sau đó, trong trường hợp này

Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK