Thịt cá hun khói Châu Âu - Tayta Smokehouse 0 đ
Thịt cá hun khói Châu Âu - Tayta Smokehouse

All restaurants

Thịt cá hun khói Châu Âu - Tayta Smokehouse

Thịt cá hun khói Châu Âu - Tayta Smokehouse

Thịt Hun Khói

SMOKED SAUSAGE

120 000 đ

BASTURMA BEEF

130 000 đ

SMOKED BACON

45 000 đ

SMOKED PORK RIBS

40 000 đ

SMOKED BEEF TENDERLOIN

130 000 đ

SMOKED PORK NECK

53 000 đ

SMOKED ROLLED BACON - Thịt heo ba chỉ, Muối, Đường, Tiêu, Gia vị

55 000 đ

SMOKED PORK HAM

53 000 đ

SMOKED PORK SHANK

35 000 đ

SMOKED CHICKEN WING

39 000 đ

SMOKED CHICKEN BREAST

39 000 đ

Cá Hun Khói

SMOKED SCOMBER

35 000 đ

SMOKED SALMON

80 000 đ

SMOKED COBIA

90 000 đ

SMOKED STURGEON

100 000 đ

SMOKED TUNA

65 000 đ

SMOKED MACKEREL

72 000 đ

SMOKED MARLIN

60 000 đ

SMOKED COBIA

90 000 đ

Menu ăn tại nhà hàng

CIABATTA BREAD

30 000 đ 35 000 đ

Set smoked meat, bacon, ham

128 000 đ

SMOKED MEAT BIG SET #2

248 000 đ

SMOKED MEAT SET #3

195 000 đ

SMOKED MEAT SET #4

183 000 đ

MOZZARELLA CHEESE

85 000 đ

BURATTA CHEESE

75 000 đ

FRESH VEGETABLES SALAD

50 000 đ

OLIVE

30 000 đ

PICKLED TOMATOES & CUCUMBERS

30 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK