Thịt cá hun khói Châu Âu - Tayta Smokehouse 0 đ
Thịt cá hun khói Châu Âu - Tayta Smokehouse

All restaurants

Thịt cá hun khói Châu Âu - Tayta Smokehouse

Thịt cá hun khói Châu Âu - Tayta Smokehouse

Thịt Hun Khói

SMOKED SAUSAGE

130 000 đ

BASTURMA BEEF

130 000 đ

SMOKED BACON

45 000 đ

SMOKED PORK RIBS

45 000 đ

SMOKED BEEF TENDERLOIN

130 000 đ

SMOKED PORK NECK

53 000 đ

SMOKED ROLLED BACON - Thịt heo ba chỉ, Muối, Đường, Tiêu, Gia vị

55 000 đ

SMOKED PORK HAM

53 000 đ

SMOKED PORK SHANK

35 000 đ

SMOKED CHICKEN WING

40 000 đ

SMOKED CHICKEN BREAST

45 000 đ

Cá Hun Khói

SMOKED SCOMBER

40 000 đ

SMOKED SALMON

120 000 đ

SMOKED COBIA

130 000 đ

SMOKED TUNA

100 000 đ

SMOKED MACKEREL

130 000 đ

SMOKED COBIA

130 000 đ

Menu ăn tại nhà hàng

CIABATTA BREAD

35 000 đ 35 000 đ

Set smoked meat, bacon, ham

128 000 đ

SMOKED MEAT BIG SET #4

218 000 đ

SMOKED MEAT SET #2

160 000 đ

SMOKED MEAT SET #1

148 000 đ

MOZZARELLA CHEESE

90 000 đ

BURATTA CHEESE

75 000 đ

FRESH VEGETABLES SALAD

70 000 đ

OLIVE

30 000 đ

PICKLED TOMATOES & CUCUMBERS

30 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK