Tayta Smokehouse & Restaurant - cold cuts platter 0 đ
Tayta Smokehouse & Restaurant - cold cuts platter

All restaurants

Tayta Smokehouse & Restaurant - cold cuts platter

Tayta Smokehouse & Restaurant - cold cuts platter

Smoked Meat & Sausages

70 000 đ 100 000 đ

Thịt Bò Basturma Sấy Gia Vị

100 000 đ

Thịt Bò Basturma Sấy Gia Vị

65 000 đ 75 000 đ

Pork bacon

43 000 đ

Thịt Heo Sườn Hun Khói, 100g.

40 000 đ

SMOKED BEEF TENDERLOIN

100 000 đ

Thịt heo nạc dăm hun khói

53 000 đ

Giò heo xông khói

35 000 đ

Cá kiếm hun khói

60 000 đ

Cá Hun Khói

SMOKED SCOMBER

35 000 đ

SMOKED SALMON

80 000 đ

SMOKED COBIA

130 000 đ

SMOKED STURGEON

100 000 đ

SMOKED TUNA

65 000 đ

SMOKED MACKEREL

72 000 đ

SMOKED MARLIN

60 000 đ

MENU bán tại nhà hàng

CIABATTA BREAD

30 000 đ 35 000 đ

SMOKED MEAT SET #1

128 000 đ

SMOKED MEAT BIG SET #2

248 000 đ

SMOKED MEAT SET #3

195 000 đ

SMOKED MEAT SET #4

183 000 đ

MOZZARELLA CHEESE

85 000 đ

BURATTA CHEESE

75 000 đ

FRESH VEGETABLES SALAD

50 000 đ

OLIVE

30 000 đ

PICKLED TOMATOES & CUCUMBERS

30 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK