MUST TRY FOODS 0 đ

All restaurants

MUST TRY FOODS

Món ngon nổi tiếng

Raw white sardine - Mui Ne's delicates

170 000 đ

Special hot pot - Lau Tha Mui Ne

390 000 đ

Grilled Fish Cha Ca La Vong

170 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK