VIETNAM ESPRESSO MARTINI 0 đ
VIETNAM ESPRESSO MARTINI

VIETNAM ESPRESSO MARTINI

Signature cocktail, espresso, vodka, kahlua

150 000 đ

 

 


NIRVANA BEACH CLUB

122 Nguyen Dinh Chieu
092.8419988

Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK