SMOKED NEGRONI 0 đ
SMOKED NEGRONI

SMOKED NEGRONI

Signature cocktail, martini, gin, campari

160 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK