PURPLE GIN TONIC 0 đ
PURPLE GIN TONIC

PURPLE GIN TONIC

Signature cocktail, gin, tonic

130 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK