PUMPKIN CURRY SOUP 0 đ
PUMPKIN CURRY SOUP

PUMPKIN CURRY SOUP

Súp bí đỏ, cà ri, sữa dừa

70 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK