PROPER SINGAPORE SLING 0 đ
PROPER SINGAPORE SLING

PROPER SINGAPORE SLING

Signature cocktail, gin, dom benedictine, angostura, brandy, pineapple

150 000 đ

 

 


NIRVANA BEACH CLUB

122 Nguyen Dinh Chieu
092.8419988

Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK