THE PIRI PIRI HOUSE - BBQ & WOK 0 đ

All restaurants

THE PIRI PIRI HOUSE - BBQ & WOK

Mains

100 000 đ

100 000 đ

100 000 đ

100 000 đ

100 000 đ

Soups

With Breadcrumbs

40 000 đ

with homemade bread / Súp bí đỏ & cà rốt ăn kèm bánh mì tươi

40 000 đ

Salads

letture, mango, tomato, onion, cucumber, orange, segments, bread, dressing

70 000 đ

Lettuce, onion, tomato, cucumber, bacon, marinated chicken, boiled egg, dressing

90 000 đ

Wok

Homemade Bread

Sides

Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK