Giao đồ uống, bia tươi tại Mũi Né - Phan Thiết 0 đ
Giao đồ uống, bia tươi tại Mũi Né - Phan Thiết

All restaurants

Giao đồ uống, bia tươi tại Mũi Né - Phan Thiết

Soft drinks

22 000 đ

22 000 đ

22 000 đ

22 000 đ

22 000 đ

22 000 đ

25 000 đ

22 000 đ

15 000 đ

22 000 đ

32 000 đ

32 000 đ

32 000 đ

Juices & Smoothies

Passion fresh juice

50 000 đ

Pineapple

50 000 đ

Watermelon fresh juice

50 000 đ

Coconut

35 000 đ

Orange fresh juice

50 000 đ

Banana smoothie

50 000 đ

Mango smoothie

60 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK