Thực đơn đồ uống tại Pit Stop Food Court 0 đ
Thực đơn đồ uống tại Pit Stop Food Court

All restaurants

Thực đơn đồ uống tại Pit Stop Food Court

Draft Beer - Bia tươi

Craft beer Platinum

50 000 đ 70 000 đ

Craft beer Platinum

80 000 đ 90 000 đ

Craft beer Platinum, Tower

350 000 đ 450 000 đ

Draft beer

40 000 đ 70 000 đ

Tiger draft beer

70 000 đ 90 000 đ

Tiger draft beer, Tower

350 000 đ 450 000 đ

Budweiser draft beer

40 000 đ 70 000 đ

Budweiser draft beer

70 000 đ 90 000 đ

Budweiser draft beer

350 000 đ 450 000 đ

Bia Bỉ trắng

80 000 đ 100 000 đ

Bia Bỉ trắng

110 000 đ 160 000 đ

Bia Bỉ trắng

450 000 đ 550 000 đ

Bia tươi BiaSaigon Draught

35 000 đ

Bia tươi BiaSaigon Draught

60 000 đ

Soft drinks

20 000 đ

20 000 đ

20 000 đ

20 000 đ

20 000 đ

20 000 đ

20 000 đ

20 000 đ

20 000 đ

10 000 đ

25 000 đ

20 000 đ

Juices & Smoothies

Lime juice

30 000 đ

Passion fresh juice

40 000 đ

Pineapple

40 000 đ

Watermelon fresh juice

40 000 đ

Coconut

30 000 đ

Orange fresh juice

40 000 đ

Banana smoothie

40 000 đ

Mango smoothie

50 000 đ

Wine

40 000 đ

40 000 đ

CHILE RED WINE

120 000 đ

CHILE WHITE WINE

120 000 đ

140 000 đ

FRANCE RED WINE

120 000 đ

FRANCE WHITE WINE

120 000 đ

Beer

Saigon green

20 000 đ

Saigon red beer

25 000 đ

30 000 đ

25 000 đ

30 000 đ

30 000 đ

30 000 đ

80 000 đ

80 000 đ

100 000 đ

160 000 đ

120 000 đ
Tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho trang mymenu.vn. sử dụng file cookie.
OK